INDICA-HYBRID

Black Cherry Punch

Oz Gardenz

THC 22%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

High Octane

Oz Gardenz

THC 23-24%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA-HYBRID

OGKB 2.1

Oz Gardenz

THC 23%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Oreoz

Oz Gardenz

THC 24-27%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA-HYBRID

Slurricane

Oz Gardenz

THC 21%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA-HYBRID

Tagalongz

Oz Gardenz

THC 24%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Truck Driver

Oz Gardenz

THC 20%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

True Chocolate

Oz Gardenz

THC 26%
CBD 0%

Added to Bag